Bán nhà MT

13.300.000.000đ

Bán nhà cao cấp

17.000.000.000đ

Bán nhà HXH

4.550.000.000đ

Nhà bán khu phân lô

5.850.000.000đ